Aanvullende info 

Op deze pagina ga ik verder in op een aantal onderwerpen die wisselend kunnen zijn, geen statische pagina dus. Overigens is deze pagina nog in bewerking.

Numerologie en tarot

Iedereen heeft numerologisch een levensgetal en een zielsgetal. Een levensgetal geeft informatie over een belangrijk terugkerend thema  in je leven, een zielsgetal geeft informatie over een breder vlak, het thema of de thema's waarbij je bent aangeland in je zielsontwikkeling. De getallen lopen van 2 tot en met 21, ieder getal verwijst daarbij naar een thema of thema's. Het levensgetal en het zielsgetal kunnen twee verschillende getallen zijn, maar het kan in beide gevallen ook hetzelfde getal zijn. Daarnaast is er ook nog een jaargetal. Dat geeft info over het jaar dat loopt van verjaardag tot de volgende verjaardag, het persoonlijke jaar. In mijn methode koppel ik de getallen aan tarotkaarten uit het groot Arcana van de Thoth tarot. En daar horen thema's bij.

Hoe bereken je het levensgetal? Daarvoor neem je de geboortedatum als uitgangspunt.

Voorbeeld:  1 oktober 1960 ( 01-10-1960)
1+10+1960= 1971 = 1+9+7+1= 18
18 is hier dus het levensgetal, het zielsgetal ontstaat door verdere vereenvoudiging: 1+8= 9
De thema's bij de getallen staan verder in deze tekst vermeld.

Een ander voorbeeld: 2 december 1980 (02-12-1980)
2+12+1980= 1994= 1+9+9+4=23, dit getal is hoger dan 21 dus verder vereenvoudigen, 2+3= 5
5 is in dit geval dus zowel het levensgetal als het zielsgetal.

Voorbeeld van een jaargetal:
Iemand is jarig geweest op 1 oktober 2022. Het betreffende persoonlijke jaar van de persoon loopt dan van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. Het uitgangspunt is dan 01-10-2022, volledig vereenvoudigd, dus 1+1+2+2+2=8, 8 is het jaargetal. Het jaargetal verandert dus per jaar, en heeft zodoende invloed op zowel het levensgetal als het zielsgetal.

De getallen met bijpassende Thoth tarotkaarten en thema's
2
de Priesteres : neem intuïtie als leidraad / 3. de Keizerin: levensgenot op basis van stabiliteit / 4. de Keizer: initiatief nemen ; organiseren zonder sentiment  / 5. de Hierophant: advies vragen of geven / 6. de Geliefden : belangrijke beslissingen nemen om dualiteit op te heffen   / 7. de Zegewagen : overgevoeligheid vervangen door sensitiviteit  en zo jezelf overwinnen/  8. Aanpassing  : evenwichtigheid door duidelijkheid / 9. de Heremiet: innerlijk licht volgen en van daaruit praktisch handelen   / 10. Fortuin : nieuwe kansen door acceptatie / 11. Lust : passievolle creativiteit  / 12. de Gehangene : veranderingen toelaten door verzet los te laten/ 13. de Dood : afsluiten en transformeren / 14. Kunst : de  juiste maat vinden met je talenten/ 15. de Duivel : jezelf bevrijden van verstarde patronen  en verslavingen / 16. de Toren :  ineenstorting ; chaos die zelfopgelegde beperkingen doorbreekt / 17. de Ster : onafhankelijkheid ontwikkelen door vertrouwen / 18. de Maan : de reis van donker naar licht , dwars door angsten en illusies ;  zelfonderzoek / 19. de Zon : vervulling door optimisme / 20het Tijdperk : nieuwe levensfase ; steeds opnieuw beginnen / 21. het Universum : nieuwe mogelijkheden ontdekken door brede visie

Weekdagen , planeten en aartsengelen
De dagen van de week zijn genoemd naar de zeven 'oude' planeten die in vroeger tijden al met het blote oog zichtbaar waren. De energie van de zeven aartsengelen werkt door via de planeten. Er is wel wat verwarring over engelennamen, die kunnen nogal eens variëren, een gevolg van verschillende talen , tijdvakken en culturen. Ook aan de planeten zijn tarotkaarten gekoppeld.                                                                           

zondag : Zon , Michael ( kaart: de Zon)      maandag: Maan , Gabriel (kaart: de Priesteres)     dinsdag:  Mars , Samael ( kaart: de Toren)     woensdag : Mercurius , Rafael ( kaart: de Magiër)     donderdag: Jupiter , Zachariel ( kaart : Fortuin)    vrijdag: Venus , Uriel ( kaart: de Keizerin )   zaterdag: Saturnus , Orifiel ( kaart: het Universum )